VOT'ANTONIO,VOT'ANTONIO

Totu Meu ha condiviso il suo post nel gruppo: Sei di San Cesario di Lecce se ...
1 h
Totu Meu
VOT'ANTONIO,VOT'ANTONIO
Lu quattru te Marzu, quannu bu zzati,
ci iti decisu ca iti votare,
fermatibbu n'attimu e riflettiti
la meju cosa ca putiti fare.
Nu dati lu votu tantu pe dare
a unu qualsiasi te li partiti;
facennu cussine se pote sbagliare
e dopo nu picchi bu truati pentiti.
Quannu ete lu giurnu te le votazioni
pare ca è fattu propriu pe nui;
è l'unicu giurnu ca simu "patruni,"
dopu te quiddru...nu cuntamu chiui.
La pinna,tannu,diventa na lancia,
na freccia, nu mitra,na bomba a manu;
nu la pensati mutu la panza,
sentiti chiuttostu ce dice la capu.
Mo l'iti 'ntisi li candidati
tutte le palle ca bu anu cuntate?
Nu dati retta,nu li pensati
fannu cussine tutte le fiate .
Promesse,lusinghe,cazzate,parole,
tasse ridotte,pensioni aumentate,
lu postu fissu pe cinca lu ole,
la spesa franca e le ferie pagate.
Fortuna ca 'nc'ete la democrazia
E tutti quanti ponnu parlare
cussi' ognetunu po' dire la soa
è liberu ddice cenca li pare.
Ncumincia lu primu:"simu chiu'fuerti"!
E lu secondu:"mai comu a nui"!
Respunne lu terzu:" nui simu onesti"!
finisce lu quartu:"e nui chiu'te ui"!
Quannu ete campagna elettorale
ci scopre lu trenu o la bicicletta ;
ci chiui ole pare "persona normale"
e pija lu camper o la motocicletta.
Ma sutta sutta tutta sta gente
nu bite l'ura cu rria deputatu
tuttu lu giurnu cu nu face nienti
"...vitto, alloggio, lavatu e steratu"...
'Ndaveru se pensano ca simu "ntrunati",
ca sta scennimu te subbra li monti...?
Stati tranquilli ,nu dubitati
ne li facimu bueni li cunti.
Parlati,parlati....parole allu ientu
nisciunu 'nci crite a cenca teciti .
Faciti li moneci te lu cumentu
e invece siti comu cani rraggiati.
Bu l'imu titta nu saccu te fiate
bu n'ati accorti ca n'iti straccati?
Sempre ste facce mummificate,
sempre sti muerti resuscitati .
Vabbè ca li sordi nu bastanu mai,
ma 'ae settant'anni ca ne sta' rubbati:
mo bu faciti nu pocu chiu' ddrai
girati lu culu... e bu ne sciati!
Certu ci unu ole propriu cu vota
nu sape a ce Santu ca s'a butare
comu se gira e comu se ota
se sente sempre lu culu bruciare.
Rubanu tutti,a destra e a sinistra
te subbra, te sutta, te nanzi e de retu.
Uliti faciti la cosa chiu' giusta?
ALLORA VOTATI CI RUBA TE MENU!
Nu bu illuditi nu cangia nienti
È l'italianu ca è fattu male ;
Te quannu nasce amici e parenti
ca te lu 'mparanu comu a' rubare.
Gia te piccinni...bu recurdati?
Provati cu sciati arretu cu li anni:
ci chiui e ci menu n'imu 'mparati
tutti a sciucare a.."FUTTICUMPAGNI."

Commenti

Post popolari in questo blog

Antonella, non posso tenerti per mano, allora ti porto nel cuore

Dove siete giovani?