SENZA NA UARDIA


SENZA NA UARDIA
.... San Cisariu, ci bu riguarda,
è nu paise senza na uardia;
Ma grazie a Diu e puru alli Santi
nu mancanu certu li comandanti;
fra marescialli capitani e tenenti
li tenimu tutti.....nu manca nienti.
Na uardia semplice,comu se dice,
l'imu chiamare te fore paise
perché n'uffuciale te tuttu rispettu
nu po' girare...cu lu fischettu :
ete l'ufficio lu postu adeguatu
se no perce' cazzu ha passatu te gradu?
Cussi' tutti quanti ne tenenu unu
e a mienzu alla strada nu 'ncete nisciunu.
Ne iti unu a mienzu alla chiazza
alla dumineca quannu esse la missa
E l'auri giurni propriu ca 'nci ole:
tece menuti annanzi alle scole.
Mo nu sapimu ci ete ca statu
o quistu sindacu o quiddru passatu.
Ci ete c'a fattu stu capulavoru
cu ni facimu na statua te oru.
Nu veru meraculu! Nu boju cu sbaglio
Ma Gesùcristu nu putia fare meju
Mo 'nc'e' na cosa: ci su graduati
beh,n'imu dare stipendi chiu' bauti.
Comu pe tutte le cose italiane
chiu' stai all'autu e chiu' a' guadagnare.
È quistu ca face la differenza
E nu la bravura o l'intelligenza.
Ci sinti fessa ma tieni li Santi
nu riesti a retu...ai sempre annanti.
E nui ce facimu? Simu cuntienti,
ne li tenimu sti bueni a nienti.
Se critenu meju e su poveri cristi!
Tuttu lu munnu stae chinu te quisti.
Scole, caserme, uffici, ospetali,
lu parlamentu, li tribunali.
Ete nu casu o è tuttu studiatu
ca cumannare quiddru sbagliatu?
Pe sta domanda nu tegnu risposta
cinca la tene cu me conforta.
E puru 'nc'e' gente andaveru capace
cu dica le cose e poi cu le face;
cu le face bone pe tutti quanti;
ma sape comu ete...nu bae mai annanti.
Ma a nui quasi quasi ca nu ne riguarda.....
Nui stamu bueni.... SENZA NA UARDIA!

Scritta da Totu Meu pseudonimo di un poeta di San Cesario di Lecce

Commenti

Post popolari in questo blog

Renato Gorgoni

Prima le persone. Competizione o collaborazione? (destra e sinistra non esistono)