Totu Meu, LA BANDA DEGLI ONESTI

LA BANDA DEGLI ONESTI
Disse lu sindacu alli assessori :
_" Chiamatime tutti li meju avvocati
sia paesani ca furestieri
basta ca suntu... "coperti e allineati".
Cu se riunisce na giunta speciale,
tutti presenti...cu nu manca nisciunu,
la cosa è seria, nu 'nc'è de scherzare;
...quai ne sta pijanu propriu pe culu.
Tutti li sordi ca n'imu incassati
cu le mijare te contravvenzioni;
cu tanti cristiani... sacramentati
perce' ne sucamu stipendi e pensioni;
...mo' ba finisce ca è tuttu sbagliatu
e n'imu dare li sordi a rretu?
Bbe'... pe sta cosa stau propriu 'ncazzatu...
s'a' truare subitu quarche rimediu.
Ce figura facimu cu li elettori
ca n'anu votati pe la correttezza?
Prima cu perdimu tutti li voti
n'imu dare da fare...truamu na pezza!
Mo pubblicamu li manifesti;
li mentimu alla chiazza, alle poste, alle chiese.
Ne tecimu ca... NUI SIMU LI ONESTI
e ne spiegamu comu anu le cose.
_Tutti li giudici su "sinistrorsi"
ci li pijamu unu pe unu !
E ci sta accettanu tanti ricorsi
è sulamente cu ne ascianu a 'nculu.
Nui sciamu ritti pe la strada noscia
e ci a quarchetunu la cosa ni usca...
ci tene le ali tocca le bascia;
se minte ssettatu e se uarda la festa.
Finché simu nui ca cumannamu
nu bboiu cu sentu nisciunu fiatare
quannu poi rria ca passamu la manu...
ulimu bbetimu ce sapiti fare!"_
Intantu la gente uarda e riflette;
ite... passatu,...presente,...futuru.
DESTRA?...SINISTRA?...su barzellette!
SE MERETANU TUTTI MANNATI..
AFFANCULU!

Commenti

Post popolari in questo blog

Massimo Fortunato: UN UOMO SOLO AL COMANDO.

La collaborazione dei cittadini per sostituire le oligarchie finanziarie

Facciamo tornare Piazza Garibaldi allo splendore del 1978?