LU PAISE TE LI MANIFESTI (ci le 'ncoddhra meju)

Totu Meu
4 h

LU PAISE TE LI MANIFESTI (ci le 'ncoddhra meju)
Te fiermi alla chiazza e all'attacchinu
ca sta 'ncoddhra l'urtimu manifestu,
lu uardi,...lu chiami,...te minti vicinu
e mi dummanni :" ci ete c'ha muertu?"
-None...nisciunu...su li partiti,
cu ne stanu bone le mamme e le soru,
cu li manifesti sulli pariti...
cussi' se le cantanu le "corne" loru.
Ae na semana ca ogni giurnu
me fannu 'ntesare te prima matina;
iddri se 'nzurtanu e ieu perdu sennu...
speranza Diu ca la spiccianu 'mprima.
Ma nu la sapenu ca ogni cristianu
mancu li uarda sti "testamenti ";
cu tutti li cazzi ca tenenu a 'ncapu
caminanu ritti...nu se ne futtenu nienti.
Ci fannu cussi'....nu sai mai ci é sinceru !
Quannu se scrienu ste "belle parole"(?)
ci tice cazzate e ci tice a 'ndaveru?
Ognetunu po dire quiddru ca ole.
Ci propriu teniti tantu te dire,
faciti na cosa...essiti alla chiazza
cussine la gente bu pote sentire
...o batte le manu...oppuru bu fisca.
Cu sta schermaglia te manifesti
ati rutti propriu li pampasciuni!
Ci bu chiamati 'ndaveru "onesti"...
essiti fore te li purtuni.
N'imu straccati te sta tiritera,
ci dice na cosa...e ci lu contrario.
La verità, però quiddra vera,
pijati coraggiu e mentitila a 'nchiaru.
Ma veramente bu sta pensati
ca ui siti "dritti" e nui simu "fessa"?
Mo quasi quasi ca n'imu stufati
finiti sta farsa....e puru te pressa!
Pensati chiuttostu cu amministrati
e cu faciti le cose bone
CA TE LE CHIACCHIERE N'IMU STRACCATI
....TE MAGGIORANZA E DE OPPOSIZIONE.-

Commenti

Post popolari in questo blog

Massimo Fortunato: UN UOMO SOLO AL COMANDO.

La collaborazione dei cittadini per sostituire le oligarchie finanziarie

Facciamo tornare Piazza Garibaldi allo splendore del 1978?