O/NE/STA'....O/NE/STA' ...

O/NE/STA'....O/NE/STA' ...
È na parola leggera leggera
una...doi...tre sillabe appena;
e' tantu facile quannu l'ha dire
quantu è difficile te recurdare.
Cinca l'ha fatta l'ha fatta curta
esse veloce te intru alla ucca.
La sienti te tutti...tantu ce 'nci ole...
se ne ticenu tante...belle parole.
Ma le parole, nu bbu scerrati,
su comu le petre: ... ci le terati
sapiti te ddu le faciti partire,
ma nu capiti a ddu potenu rriare!
Lu munnu è chinu te "ucchipierti",
ci sinti furbu cu nienti li futti.
Nu 'nci ole mutu...basta cu dici
quiddru ca olenu....e suntu felici.
Quannu hai capitu te ce hanu besegnu
te giuri, prometti, piji l'impegnu.
Ci ene o nu bbene lu risultatu...
la cosa è fatta....t'a' sistematu!
Mo 'nc'e' na cosa,...sta bbae tantu te moda,..
ci chiui la mentua, ci chiui la rreota,...
ci chiui se face la pubblicità...
sapiti quale ete?...È l'Onesta'. "
Ma l'Onestà, signori e signore,
nu stae sulla strada per cinca la ole;
ati girare per terra e per mare...
sulu cussi' la putiti truare.
A fiate camini per tutta la vita,
...la strada è longa e tutta in salita.
Ci parti convintu e a 'ndaveru la uei.....
straccu,... sudatu...ma alla fine la trei.
Nu 'nc'e' de retare a mienzu alla chiazza;
per l'onestà nu s'ha scire te pressa.
Iddhra ene sula, cussi'...chianu chianu:
te porta a 'ncielu zzeccatu per manu.
Attentu però.... te face n'esame
ca te ne tira puru le 'ntrame.
Nna dire tuttu....per filu e per segnu
se no te scunfunna abbasciu allu 'nfiernu.
Cu l'Onesta' nu se pote scherzare;
quiddru ca dici....dopu l' a' fare.
Camina rittu... cu lu passu requetu
....e l'onestà te ccumpagna
te retu.
Ma ci traballi e bbai zoppecannu,
chiu' strada faci e chiu' faci dannu;
fanne na cosa....llete te mienzu:
TE GENTE CUSSINE NU N'IMU BESEGNU!!

Commenti

Post popolari in questo blog

Renato Gorgoni

Prima le persone. Competizione o collaborazione? (destra e sinistra non esistono)