LU DISPLAY (...tienilu sempre a purtata te manu)

Mi è piaciuto moltissimo il passaggio sulla collaborazione in alternativa alla competizione spero che insieme all’autore di questa bellissima poesia sempre più cittadini chiedano ai nostri rappresentanti di collaborare. #magicoalchimista
Antonio Bruno Ferro
LU DISPLAY (...tienilu sempre a purtata te manu)
Alli tiempi mei, ci ulii cu te informi
i leggere almenu tre quattru giornali;
mo’ stae tuttu subbra li “schermi”
luminosi, attraenti....subliminali.
Appena te disceti, a prima matina,
cu n'ecchiu piertu e l'auru 'mpannatu,
cu bbai te lu liettu alla cucina
ha istu tuttu..... già t'a' informatu;
ieu me recordu leggia lu "CORRIERE"
"L'UNITÀ," "REPUBBLICA" , LU "MANIFESTU"
leggia tuttu,...pagine intere,
e bulia sempre cu sacciu lu "restu".
Mo' faci prima ...'nc'e' lu DISPLAY!
Te tice tuttu "in tempo reale";
qualsiasi cosa a dra subbra la trei
nu 'nc'e' besegnu te lu giornale .
Per le chiamate, notizie, commenti,
tienilu sempre a purtata te manu;
sulu cussi' nu te scappa mai nienti;
pascenzia però... ci tteppi a nu palu.
N'aggiu isti certi,..parlannu parlannu
anu catuti a mienzu alla strada...
s'anu 'ntesati e scarpunisciannu...
hanu continuata la telefonata.
Na fiata, bu giuru, ce m'a' ccappatu:
m'a' rriata subbra na bella signora,
nu se n'accorta ca m'ha catisciatu,
guardava lu schermu e..."rideva da sola".
A nu ziu miu, ca ete ecchiereddru
e quannu camina s'a' puru tenire,
n'ha data na spinta nu vagnunceddru
propriu te facce...e l'ha fattu catire .
E ha continuatu poi a camenare ;
te subbracchiui nu l'ha mancu iutatu.
Ha dittu sulu:" nu me pozzu fermare
aggiu scire te pressa....m'hanu bannatu"!
La nonna Grazia ,ca ne tene ottantunu,
menza pensione se l'a' consumare
cu se ricarica lu telefoninu,
ca cu le amiche... s'a' "messaggiare".
Lu nonnu Pippi, n'ha fatti ....CENTU !!
(A' bbenuta a casa puru RAITRE.)
Ma tuttu lu giurnu ne essia nu lamentu :....
-"Ne oiu unu ca tene "INTERNET"!-
E l'arciprete, cu stae alla moda,
sienti nu picchi ce se bba sonna:
tantu ca gira, tantu ca ota,....
se face li "selfie"...cu la Matonna.
Te li assessori nu ne parlamu!
Te paru allu sindacu e li consiglieri
se "selfanu" sempre....a tuttu spianu.....
Ma nu ne tenenu auri pensieri?
Se fannu "selfie" sulamente te gruppu,
comu piccinni quannu anu alla gita;
e se la ridenu propriu te gustu
pensannu a comu hanu inta la sfida.
Li quattru musci te l'opposizione,
te ce s'hanu istu lisciatu lu pilu,
facenu "post" a ripetizione
crepannu te rabbia e sputannu velenu.
(..Me fannu ridere sti battibecchi
tra maggioranza e opposizione;
passanu li anni....ddentamu ecchi
e nu se parla mai...te collaborazione...)
N'amica mia te fore paise
tuttu lu giurnu se lu 'ncarizza;
a ogni cosa minte..."mi piace"
li "likka" tutti...e nisciunu se stizza.
Na fiata, però, ha sbagliatu lu tastu
e ha misu "mi piace" a lu vecchio zitu ;
...te Caputannu a Ferragostu
nu s'a' parlata cu lu maritu.
Tegnu nu fiju , lu Signore llu uarda,
te quannu è ca s'a' truata la "stria "
puru ci guida stae cu messaggia
e ha 'nculata la machina te la Polizia.
Do neputi mei,spusati te picca,
tenenu na casa esagerata:
ci una stae subbra e l'auru stae sutta
s'anu parlare cu la "videochiamata".
È la "dittatura te la tecnologia"
li tiempi cangianu e tuttu passa;
mentiti te parte la nostalgia....
QUANNU CU PARLI S'IA SCIRE ALLA CHIAZZA!

Commenti

Post popolari in questo blog

Renato Gorgoni

Prima le persone. Competizione o collaborazione? (destra e sinistra non esistono)

Massimo Fortunato: UN UOMO SOLO AL COMANDO.