Libertà, libertà, libertà

Totu Meu
4 h
AZZ..! Finalmente ca 'nc'ete nu gruppu
a dru se po' dire quiddru ca uei;
me lliccu li musi e poi me li ssuppu,
bu le menesciu le chiacchiere mei.
A ci se crite ca è meju te tutti
ne dedicamu stu bellu sunettu;
iddru è lu bellu e l'auri su brutti ?
Ma nu la sape ca ieu me nne futtu...
Ci si convintu te le cose toi
nu ' nc'ete postu pe li pentimenti;
l'ha ditte sempre...e le dici moi
a fiji, amici, cumpari e parenti.
Ci quarchetunu se minte te mienzu
a modu sou cu te chiude la ucca...
uliti ssapiti quiddru ca pensu?
Mo' bbu lu dicu...leggiti qua sutta: ...
La libertà nu bbete nu regalu
ca te face la "Divin Provvidenza "
L' a' fabbrecare cussi'...chianu chianu...
'nci ole fatia e tanta pascenzia.
Passanu giurni, li misi e li anni
alla ricerca te la strada ritta;
tra sofferenze, dolori e malanni
e nu sai mai qual' ete la giusta.
Te faci ecchiu,.. te giri te retu
e bbiti tutta la strada c'ha fatta.
È tanta...! Ma manca sempre nu metru...
'nc'e' n'aura stozza...ca t'ha rimasta.
Quista è la strada per la libertà;
l'ha strascenata...ma sinti cuntentu .
'Nci po' mai essere nu "quaquaraqua' "
ca ene e te dice: ..."Ha persu tiempu?..."
'Nc'e' na risposta ca sentu te dare;
quiddra ca esse te intru allu core:
" STATTENNE CITTU E NU RREFIATARE...
CA ME DISTURBI CI FACI RUMORE!"

Commenti

Post popolari in questo blog

Renato Gorgoni

Prima le persone. Competizione o collaborazione? (destra e sinistra non esistono)