NU BELLU "NATALE" (...'nciole pascenzia...)

NU BELLU "NATALE" (...'nciole pascenzia...)
E puru st'annu, comu ogni Natale,
n'anu misu nu palu a... mienzu alla chiazza;
allu Palazzu le luminarie 
e quarche fiuru ca già se sta sicca.
Do file te luci subbra le strate
ca stanu allu centru te lu paise;
sulu pe quiddre, le chiu' furtunate,
e tutte l'aure...aggianu pace.
S'a' riunita la giunta completa
prima cu pijanu la decisione:
.."perché la cosa va valutata";
...mancu ianu spennere quarche millione.
Cu tuttu li sordi ca s'hanu incassati
alli semafari, ticu andaveru,
(...quanti cristiani hanu "fotografati"...!!
pe ogni fotu.....CENTOVENTI Euru)
tutte le strate ianu bbute ddumare
cu ogni furma te lampadina:
luci, lucette, fanali e lampare
ca s'ianu bbitere te Galatina.
Invece hanu misu sta sorte te palu,
ca stae spasulatu a mienzu alla chiazza
e n'anu fattu nu bellu regalu...
na vera sorpresa ...la "multa pazza!"
E de ddri sordi mo' ce ne fannu...
lliati te pauta senza ragione ?
Certu hanu fattu nu bellu dannu
specie a ci vive te la pensione.
Bu l'aggiu titta gia' n'aura fiata...:
NU S'HANU FARE LE CONTRAVENZIONI;
la gente, se mai, ole 'mparata
cu suggerimenti e indicazioni.
A du stae scrittu c'a' cumannare
cu lu bastone a purtata te manu....?
Ci uei cu rrii a du ete c' a' rriare
'nciole pascenzia...e ha scire chianu!
Ca li cristiani chiu' li maltratti
chiu' mutu se stizzanu e te li faci nemici ....
Ci itenu, invece, ca li rispetti
critenu sempre a quiddru ca tici.
Pe quattru sordi ca iti pijati
ati scuntentata la popolazione;
ulia cu sacciu ci bu ha cusijati,
ci bu l'ha data sta soluzione.
Mo' la sapiti ce b'e' ca succede?
Perditi voti,fiducia e sustanza.
Quannu alla gente ni tecchi la pauta
nu se ne scerra fintanto ca campa!
Quiddri te prima eranu fessa
ca nu facianu le contravenzioni?
Eranu furbi!! E cu la malizia
hanu inte sempre le votazioni.
Allora... ci uliti mentiti remediu
'c'è sulu na cosa ca putiti fare:
PIJATI LI SORDI E DATILI A RRETU ...
E... PASSANU TUTTI "NU BELLU NATALE"

Commenti

Post popolari in questo blog

Massimo Fortunato: UN UOMO SOLO AL COMANDO.

La collaborazione dei cittadini per sostituire le oligarchie finanziarie

Il gioco coi boccioli di papavero comune o rosolaccio (Papaver rhoeas L.)